Polis varnar om trafikbrottens följder

Trafik Kör du på bakhjulet av din moped eller motorcykel inne i centrum kan du få körkortet indraget. Det kan du också om du spinner med däcken på bilen så det ryker.

I båda fallen beror det på att föraren inte har fullständig kontroll över sitt fordon i trafiken och då är det frågan om allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten.

Det vill överkommissarie Mats Lagerstam, som är enhetschef för Raseborgs polisstation, påminna om. Sedan i maj har han ansvar för tillståndsärenden i Raseborg.

Vill förebygga brott. Mats Lagerstam vill lyfta fram vad som kan ske med körkort efter brott och förseelser i trafiken. Bild: Sarah Mangs

I sommar har Lagerstam varit med om flera situationer då unga, oftast män eller tonårspojkar, åkt fast och fått böter av patrullerande polis.

– Ofta är det inte förrän de sitter här framför mig som de inser att de faktiskt kan få körkortet indraget för sådant. Antingen för att de inte har tänkt på det tidigare eller för att ingen har berättat om följderna för dem.

Lagerstam vill inte läxa upp de unga, utan vill helt enkelt informera i preventivt syfte om följderna.

– Vi vill inte bråka då vi drar in körkortet, utan sådan är lagen.

Fortkörning också vanligt

Det är frågan om allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten också om man kör mycket över den tillåtna hastigheten.

– Till exempel har jag en person som kört 126 kilometer i timmen på ett 80-område, vilket ger 28 dagsböter och indraget körkort i sju veckor.

Hur länge körkortet dras in beror på hur mycket över den tillåtna hastigheten personen har kört. Andra faktorer såsom om det är mörkt eller ljust, halt eller torrt, om personen kör ensam eller utsätter passagerare för fara räknas också in.

– Allt kan inverka på att göra brottet lindrigare eller grövre.

Får man tre strafforder eller ordningsbot på ett år, eller fyra på två år, dras körkortet in. Till det räknas inte enbart fortkörningar utan också övriga trafikbrott. Hur länge personen får körkortet indraget beror på hur många dagsböter personen fått totalt.

I vissa fall kan polisen ge varningar i stället för att dra in körkortet om omständigheterna förmildrar brottet och om personen inte har förseelser sedan förr.

Chansen att få en andra varning är minimal.

Fördröjer bilkörandet

För mopedförare kan förseelser i trafiken dessutom påverka när de får ta körkort för personbil.

Fakta

Exempel på dagsböter

Har man tre förseelser med sex dagsböter på ett år kan man få kortet indraget i en månad.

Har man totalt mellan 24-28 dagsböter kan man få körkortet indraget i 6-12 veckor.

Har man totalt över 28 dagsböter kan man få körkortet indraget i 12 veckor till sex månader.

Kör man 40 kilometer över tillåten hastighet kan man räkna med cirka 25 dagsböter.

Ett annat exempel från sommaren är en mopedförare som åkte 80 kilometer i timmen då den maximala hastigheten för fordonet var 45 kilometer i timmen.

– Då har personen i fråga dessutom kört ett fordon de inte har behörighet att köra.

Om en mopedförare har körkortet indraget kan hen inte börja i bilskolan under den tiden.

Lagerstam är också oroad över att mopedister, speciellt i Ekenäs, provocerar genom att köra riktigt nära polisbilen gata upp och ner.

– Om polisen vill stanna mopedisterna för att prata är det beklagligt att de ofta drar på gasen för att köra undan. Vi har uppfattat att de önskar att patrullen kör efter.

Men polisen försöker låta bli att provoceras till jakt eftersom det är en fara för både mopedister, andra i trafiken och polisen.

Inte bara negativt

Samtidigt har mopedärenden i Raseborg minskat i viss mån.

– Vi har fått färre klagomål på störande mopedister. Det kan vara tack vare kampanjen i fjol och tidigare år och det är vi nöjda med.

Lagerstam uppskattar också den attityd som föräldrar till minderåriga mopedförare haft då de kommit till kontoret.

– De har haft en öppen syn och insett att barnet gjort bort sig. Ofta har de låtit förstå att körkortet borde dras in så att de lär sig. En pappa sa också att sonen får betala böterna själv.