"Poesi är för alla"

Jubileumsårets bästa tillställning kallade en uppenbart tagen Jenni Haukio festen vid utgivningen av Ingåbarnens diktsamling.

Finland 100 år

– Det var absolut fantastiskt att höra alla dikter som eleverna presenterade, de var otroligt fina. Jag fick kalla kårar under programmet, sade Haukio efter tillställningen i tisdags.

Sångglädje. Tillställningen avslutades med sånger som eleverna hade övat in till allsångsevenemanget på Gammelgården som ordnades för några veckor sedan. Bild: Lina Enlund

Biblioteket i Ingå var fyllt till bristningsgränsen när Ingåelevernas diktantologi Till det hundraåriga Finland offentliggjordes. I ett trettiofemsidigt häfte, illustrerat att bildkonstskolans elever, har Ingå samlat dikter av skolelever i alla skolor i kommunen. Projektet fick idel lovord av presidenthustrun Haukio, själv lyriker.

– Det är alldeles fantastiskt att se så här många barn och unga här i dag. Det har ett oerhört stort värde att göra sådana här projekt som ni har gjort. De vuxnas uppgift är att ge barn naturliga vägar in i lyriken, och ert projekt är det bästa sättet att göra det.

Levande poesi. Elever från alla skolor läste dikter ur antologin på båda språken. Bild: Lina Enlund

En lyrisk skattkista

Haukio har själv redigerat en diktantologi för det jubilerande Finland och vill hålla fanan högt för lyriken.

– Den finländska lyrikens utveckling återspeglar också olika utvecklingsskeden i vårt samhälle. Dikten har spelat en stor roll i vår självständighet.

Antologin innehåller 367 dikter av 160 poeter. Av de finlandssvenska poeterna har bland annat Edith Södergran och Märta Tikkanen fått en plats.

– Den finlandssvenska lyriken är en skattkista. Till mina personliga favoriter hör Claes Andersson och Tua Forsström. Jag hoppas att den finlandssvenska lyriken kunde få en egen antologi.

En demokratisk genre

Haukios egen gnista för lyrik väcktes redan i barndomshemmet, där litteratur och läsande var vardaglig och besök till biblioteket legio.

– Jag har alltid haft ett medfött intresse för språk och lyriken kändes som mitt mest egna uttryckssätt.

Stor inverkan hade också Haukios mormor, som ofta deklamerade dikter utantill.

– Hon hörde till den generationen som lärt sig dikter utantill i skolan. Otaliga är de kvällar som jag suttit vid hennes köksbord och hört henne läsa upp dikter.

Rörd. Jenni Haukio var tagen av både Ingås poesiprojekt och barnens uppträdande. Bild: Lina Enlund

Hon vill gärna sticka hål på myten om lyrik som en svår genre. I en intervju har hon sagt att det räcker med ett tänkande huvud och ett kännande hjärta för att man ska kunna förstå poesi.

– Att njuta av poesi kräver ingen särskild bildning. Lyriken är ett så brett fält att alla säkert hittar något de tycker om. Så det är bara att ta sig till poesihyllan i biblioteket och söka bland böckerna.

Intervju. Henrik Wickström intervjuade Jenni Haukio om hennes diktantologi och skrivande. Bild: Lina Enlund