Poäng eller poänglöshet

EU har aldrig varit en försvarsallians även om man ibland kan uppleva små ögonblick av solidaritet mellan medlemsstaterna.