Plötsligt gick det som på räls

Välkommet besked från regeringen. De godkända banprojekten är av stor betydelse för regionen.

Plötsligt tog en process som pågått i år och decennier verklig fart. En förbättring av kustbanan för 60 miljoner och elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan nästa år godkändes av regeringen på tisdagsm...