Plogningar i frihamnen nu rättssak

Hangö stads och frihamnsbolagets tvist om plogningen av frihamnsområdet på Tulludden fortsätter.

I början av året förde frihamnsbolaget ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol. I sitt utlåtande anser staden fortsättningsvis att tekniska nämnden gjorde rätt då man beslöt att staden ska underhålla och ploga Esplanaden enbart fram till frihamnsbolagets port, och inte den väg som leder ner till Yttre hamnen genom frihamnen.

Beslutet fattades av nämnden i oktober i fjol och följde på en granskning av markarrendeavtalet mellan staden och frihamnsbolaget Finlands frihamn Ab från 2008.

Olika åsikt om vägen

Nämndens beslut ledde snabbt till en rättelseyrkan från frihamnsbolaget, men staden ändrade inte sitt beslut och frihamnsbolaget överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen.

Frihamnen håller inte med om stadens tolkning av de avtal man haft, och anser det även annars vara överenskommet och självklart att staden eller Hangö hamn ska underhålla vägen ner till sin hamn.

I sitt utlåtande till domstolen håller staden fortsättningsvis fast vid att vägen ner till hamnen inte är allmän väg, att tekniska nämnden agerat rätt och att beslutet fattats i rätt ordning. Staden anser också att en stor del av trafiken på området är kopplad till företagen på området, inte till stadens verksamhet.