Plats som väcker många minnen

Soldathemmet tidigare. Olika miljöer i garnisonen presenteras. Bild: Lina Enlund

Dragsvik har hunnit fungera som både garnison, fångläger och tvångsarbetsinrättning. Områdets olika epoker lyfts fram i landskapsmuseets nya utställning.

Dörrarna stod olåsta och så gott som alla kände varandra. De flesta mammor var hemma med barnen och stämningen var väldigt familjär.

Så minns Kira Forsström livet i Dragsvik som officersbarn på 1950-talet. Kira Forsström är en av flera personer som kommer till tals på den färska utställningen "Dragsvik – en plats med många minnen", som invigdes i dag i museicentret Ekta i Ekenäs och som från och med onsdag (19.4) är öppen för allmänheten.

Kira Forsströms familj flyttade till garnisonsområdet 1949. Hon berättar att endast hus 33 var ett renodlat officersboende och att de övriga bostadshusen var hem för såväl militärer som civila.

– Niga måste man göra för alla man mötte, säger hon i intervjun som besökarna kan lyssna på via sina mobiltelefoner eller med pekplattor som man kan låna i receptionen.

Flera olika roller

Många förknippar Dragsvik med den militärförläggning som i dag verkar innanför garnisonsportarna. Den biten, i första hand Nylands brigad, får naturligt sitt givna utrymme i den aktuella utställningen.

Besökarna får också ta del av mycket annat än områdets historia som svenskspråkig brigad. Dragsvik har hunnit fungera både som fångläger, tvångsarbetsinrättning och vårdhem för alkoholister.

De olika epokerna lyfts fram genom föremål, ett rikt bildmaterial och inte minst personliga minnen.

Närmare 20 personer från olika tider och med olika roller presenteras genom berättelser som besökarna kan lyssna på. Bandningarna består antingen av intervjuer med personerna själva – i de fallen hörs deras egna röster – eller så har nedtecknade hågkomster lästs in.

Tidsenligt klädda

Den äldsta person som kan höras är major Gustaf Bogislaus von Platen, som förvaltade Dragsviks kaptensboställe åren 1785–1786 och som på utställningen är tidsenligt klädd liksom alla andra personer som besökarna träffar i form av utställningsdockor.

– Alla personer representerar en egen epok, säger museiamanuens Vesa Kiljo som tillsammans med landskapsmuseiforskare Peter Sjöstrand planerat utställningen.

Den nyaste epoken företräds av Rafael Viitaniemi–Oliveira, som var beväring i fjol.

Vidare presenteras bland andra Birgitta Mitro som hörde till de första kvinnliga beväringarna på 1990-talet, Marjatta Hyvärinen, hustru till en underofficer på 1960-talet, J.A. Lehtoranta som var fånge i Ekenäs tvångsarbetsinrättning på 1920-talet, Anni som var barn till anställda i tvångsarbetsinrättningen och Aleksi Osipoff som var militär under den tid då Dragsvik var en rysk garnison.

Personliga minnen

"Minnenas galleri" kallas raden med personer vilkas hågkomster presenteras. Den utgör en viktig del av utställningen i museets gatuplan eller första våning. Här är bland annat Dragsviks tid som rysk garnison, fångläger och roll under andra världskriget i fokus.

Bottenvåningen är vikt för mer personliga minnen från livet i garnisonen. Här finns uppbyggt interiörer från både hem och kasern och det är också här som Kira Forsströms berättelse kan höras.

Utställningen lyfter synligt fram den civila sidan. Museichefen Dan Lindholm berättar att arbetet gett mycket nytt material om livet inne på området.

– Det är många som vuxit upp där. Det är en sak som man inte alltid tänker på, säger han och konstaterar att det handlar om en speciell boendemiljö.

Helheten var sliten

Det finlandssvenska truppförbandet är i fokus i utställningshallens översta våning. Här presenteras bland annat de olika faserna innan dagens brigad tog form.

Peter Sjöstrand berättar att det krävdes ganska mycket arbete att bygga upp garnisonen och dess funktioner efter kriget, då helheten var både sliten och omodern.

– Det var en lång period att ställa om hela området för försvarsmaktens ändamål.

Över tusen personer

Nylands brigads kommendör Kjell Törner var med då utställningen presenterades för pressen.

– Vi har en stark framtidstro, säger han om sitt truppförband och berättar att ungefär 1 000 beväringar och totalt inemot 300 anställda verkar och jobbar i brigaden och övriga garnisonen i dag.

– Dragsvik är en av de viktigaste finlandssvenska institutionerna, konstaterar Dan Lindholm.

Utställningen i Ekta är en del av det regionala samarbetsprojektet ”Stop! Möt din historia”. Det hålls mellan sex museer i västra Nyland och anknyter till Finlands 100-årsjubileum. Varje museum har valt en betydelsefull plats som väcker såväl privata som kollektiva minnen. Landskapsmuseet valde att lyfta fram Dragsvik.

Projektet har redan tidigare utmynnat i publikationen Stop! Möt din historia! samt i en digital applikation via mediaguiden https://tarinasoitin.fi/stop

Under tiden 19.4–27.8 är utställningen öppen tis–sön kl. 11–17. Från 28.8 till 25.2 nästa år är den öppen ons–sön kl. 11–17.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Nylands brigad. Museo militaria i Tavastehus och Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors har lånat föremål och bildmaterial till utställningen. Svenska kulturfonden, Nylands förbund och Museiverket har gett understöd.