Plats som väcker många minnen

Soldathemmet tidigare. Olika miljöer i garnisonen presenteras.Bild: Lina Enlund

Dragsvik har hunnit fungera som både garnison, fångläger och tvångsarbetsinrättning. Områdets olika epoker lyfts fram i landskapsmuseets nya utställning.