Plåtpolisen ser mer

Bild: Bille Sirén

Är det bra eller dåligt med mer automatisk trafikövervakning på våra vägar? Ja säger polisen, tja säger professor i trafikmedicin.

Förra veckan presenterade polisen de nya trafikövervakningskamerorna. De nya plåtpoliserna är mer avancerade än de knappt 1 000 som är i användning i dag.De nya kamerorna kan övervaka flera körfält sa...