Planfrågor från styrelsen till fullmäktige

En anmärkning och 12 utlåtanden har lämnats in om förslaget till detaljplan för Järnvägsgatan–Liljedahlsgatan i Ekenäs. Bild: Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg hade planläggningsfrågor på agendan i går. De går vidare till fullmäktige för godkännande.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringar i Fokuskvarterets detaljplan. Stadsstyrelsen har därtill godkänt ett förslag till bemötande av utlåtanden om Fokuskvarterets planering.

Bland annat hade Västra Nylands landskapsmuseum i sitt utlåtande till det förra planförslaget kommenterat att uteplatsen mellan det nya Fokushuset och Villa Haga blivit onödigt liten.

Planläggaren konstaterar i sitt bemötande att det åtgärdats i det reviderade planförslaget i och med att ett av de ursprungligen två höghusen strukits från förslaget.

En anmärkning

Också detaljplanen för kvarteret kring Järnvägsgatan–Liljedahlsgatan behandlades av stadsstyrelsen i måndags. Man föreslår att fullmäktige godkänner detaljplanen, samt bemötanden till 12 inkomna utlåtanden om planen.

Det är i det här kvarteret som staden planerar nya former av boende för pensionärer. Såväl höghus som serviceboende finns i planerna.

En invånare har lämnat in en anmärkning mot det. Han anser att den gällande planen med radhus eller kopplade hus är ändamålsenlig. Han skriver också att han och grannar längs Prästängsgatan motsätter sig våningshus intill sina tomter.

Mer läsning