Planerna med järnvägskorsningen framskrider

Plankorsningar av den här typen klassas som trafikfarliga och avsikten är att efterhand göra sig av med dem. Tågövergången i Hangö norra är nu under planering. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Planerna med järnvägskorsningen i Hangö norra tar ytterligare ett steg framåt. Stadsstyrelsen kommer under sitt nästa möte att få ta del av ritningar över hur korsningsfrågan kunde lösas.

Stadsstyrelsen i Hangö sammanträder nästa gång på måndag. Medlemmarna får då ta del av tre olika alternativ om hur tågövergången vid Hangö norra kunde byggas om. Trafikledsverket har varit i kontakt m...