Planer på rinkflytt återupplivade plan för idrottsområde i Torp

Clas Heerman ser gärna att idrottsaktiviteter koncentreras till Aktia Arena. Jordhögen bakom hallen har kommunen lovat flytta bort. Vid träden i bakgrunden går motionsspåret med skidspår om vintrarna. Bild: Lina Enlund

Överklagan över beslutet att flytta hockeyrinken i Ingå till planen intill Merituulen koulu fick kommunen att damma av en gammal plan för ett allaktivitetsområde vid Aktia Arena i Torp. Nu är frågan vad den gamla planen betyder för rinkflytten.

År 2015 gjordes en allmän plan för omgivningen runt Aktia Arena. I planen presenterades två alternativ för området och kommunfullmäktige bestämde planeringen fortsätter enligt ett av dem. Närmast var...