Planen för Virkkula går vidare

Tekniska nämnden i Sjundeå har godkänt planläggarens förslag för Virkkulaområdet vid Sjundeåvägen och Hagavägen.

Nu läggs planen ut till påseende, samtidigt som man bland annat begär miljö- och byggnadsnämnden samt grundtrygghetsnämnden om utlåtanden.

Planområdet är 3,5 hektar stort med ungefär 8 000 kvadratmeter byggrätt. Ungefär hälften är tänkt för servicehus medan andra hälften är tänkt för bostadshus. I planen finns också områden invånarna ska kunna använda till små odlingar.