Planen för Hangöbanan måste uppdateras

Personer och gods. På banavsnittet mellan Hyvinge och Karis transporteras gods, mellan Karis och Hangö rullar dessutom rälsbussar i persontrafik. På bilden kör rälsbussen genom Ekenäs. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Trafikverket återupptar arbetet med järnvägsplanen för Hangö–Hyvinge-banan. Planen, som syftar till att elektrifiera järnvägsavsnittet, har blivit för gammal och måste därför uppdateras.

En elektrifiering av järnvägen på avsnittet Hangö–Karis–Hyvinge har stått på önskelistan i åratal. En järnvägsplan för elektrifiering av banan färdigställdes 2012, men har hunnit förfalla.

Trafikverket återupptar nu utarbetningen av planen, säger projektchef Laura Aitolehti.

– Det finns en paragraf i banlagen som säger att planen måste godkännas inom fyra år från det att den började utarbetas. Nu hann det gå längre tid och planen blev för gammal.

Planändring försenades

Anledningen till att planen inte kunnat godkännas enligt fyraårsregeln är att planändringen som krävs för en elektrifiering i sin tur har försenats, säger hon.

Då järnvägsplanen nu uppdateras kommer det inte att ske några väsentliga förändringar i den jämfört med den plan som stod klar 2012.

– Alla utlåtanden till och anmärkningar på planen som inkommit tidigare beaktas. Vi kommer därför inte att ordna några publika tillställningar där planen presenteras på nytt, för det har vi gjort redan en gång, säger Aitolehti.

Beräknas kosta 53 miljoner

Meningen är att uppdateringen av järnvägsplanen ska bli klar ännu i år. Då planen är klar läggs den fram offentligt för att ge fastighetsägare och övriga sakägare möjlighet att komma med skriftliga anmärkningar på planen.

Projektet omfattar inalles 165 kilometer järnväg mellan Hyvinge och Hangö inklusive Hangö hamnbana, ett stickspår till industriområdet i Gerknäs i Lojo samt ett spår till Lappvik hamn. Projektet beräknas kosta 53 miljoner euro och skulle ta tre år att genomföra.

Mycket oklart

Målsättningen med att elektrifiera banavsnittet är att förbättra järnvägstransporterna så att de blir mer kostnadseffektiva. Man hoppas också kunna minska mängden skadliga utsläpp.

Det är ändå oklart om och när en elektrifiering kan utföras.

– Finansieringen är ju inte alls klar. Men då järnvägsplanen väl är godkänd är det i varje fall möjligt att gå vidare med projektet. Innan planen läggs fram uppdateras också information om hur väl nyttan med projektet korrelerar med kostnaderna, säger Aitolehti.

Lobbandet fortsätter ...

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) tycker det är bra att järnvägsplanen uppdateras, det ger i varje fall en möjlighet att en dag få den förverkligad.

– Det är bra att den hålls vid liv, att den inte begravs i någon skrivbordslåda.

Han konstaterar att den politiska viljan att bevilja pengar till elektrifieringen dessvärre verkar saknas hos regeringen, trots att det handlar om en lönsam investering med ett bra värde för förhållandet mellan kostnad och nytta. Att betydligt mindre lönsamma banavsnitt beviljats pengar känns rätt surt.

... pengajakten likaså

De västnyländska riksdagsledamöterna fortsätter dock arbeta för att få loss budgetmedel för en elektrifiering, intygar Blomqvist:

– Vi fick en del anslag med i budgeten för 2015, men den här regeringen har åtminstone inte hittills prioriterat den frågan. Vi fortsätter trycka på och gör bland annat budgetmotioner för projektet. Det är fint att vi västnylänningar drar åt samma håll, det finns ingen konkurrenssituation här.

Däremot är listan över väg- och järnvägsprojekt som behöver pengar på nationell nivå nästan oändlig:

– Vi har en enorm investeringsskuld, säger Blomqvist.

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) är precis som Blomqvist glad över att järnvägsplanen hålls vid liv.

– Jag är nöjd över att vår enträgna intressebevakning för projektet framåt. Det har varit hela regionens gemensamma projekt. Vi jobbar vidare.

Mer läsning