Plan för att bekämpa invasiva arter behövs i Ingå

Vi anser att kommunen bör överväga att göra upp en mångårig plan för att bekämpa främmande växtarter.

Jättebalsaminen har erövrat allt mer plats i Ingå kyrkby. Växten är en främmande art som kväver våra inhemska växtsorter. Enligt lag är markägarna skyldiga att bekämpa spridningen av invasiva växtarter ifall dessa utgör ett betydande hot mot naturens mångfald. I Ingå växer jättebalsaminen framför allt på kommunens mark, men också på församlingens mark. Ingå åstrand är till exempel helt igenvuxen med jättebalsamin, liksom en del av Lilludden.

Under de senaste fyra somrarna har De gröna i Ingå arrangerat talko för att stävja tillväxten av jättebalsamin. I år ansökte vi om bidrag för att ordna ett större talko. Vårt mål var att med hjälp av bidraget engagera Ingås olika ungdomsföreningar i arbetet.

Vi är besvikna över att vi inte fick bidrag för detta ändamål. Vi är dock glada över att Ingå kommun meddelat att man kommer att låta sommarjobbare utföra jobbet med att bekämpa jättebalsaminen. Vi hoppas att man på detta sätt lyckas förhindra spridningen av balsaminen. Vi anser att kommunen bör överväga att göra upp en mångårig plan för att bekämpa främmande växtarter. Här skulle man kunna ta modell av andra kommuner och städer där man sedan lång tid tillbaka har lyckats bekämpa främmande arter.

Maria Isoaho ordförande, De gröna i Ingå