Plan C behövs för spårtrafiken i Västnyland

Återuppväck kustbanans stationer och hållplatser som fungerat tidigare, såsom Solberg, Täkter och Vestra. Ordna parkeringsplatser, väntkurar och biljettautomater.

Ett stort tack för den belysande artikeln om tågtrafiken (VN 29.1). Plan B med sin "entimmesbana" kan mycket väl bli av. Politikerna gillar ju att sola sig vid prestigefyllda miljardprojekt. Redan på...