Placera sjövillorna i Dragsviksfjärden

Personerna bakom de planerade sjövillorna vill placera dem utanför Barckens udde (bilden), men Torolf Grünn tycker att Dragsviksfjärden är en bättre plats. Bild: VN-arkiv

När Raseborgs stadsdirektör har listat platser för de famösa flytvillorna har han tydligen glömt den strand som ligger alldeles nedanför hans ämbetsrum.

Från stadshuset är det bara några hundra meter ned till en strandremsa som verkar både orörd och försummad. Där vid Dragsviksfjärden skulle inte storm och vågor störa och de flytande villorna kunde planeras utan hänsyn till annan bebyggelse.

Och kommunaltekniken finns ju nära till. Över huvud taget verkar området nedanför stadshuset övergivet. Dags för en plan?

Torolf Grünn Ekenäs