Pilotprojekt för integration i Raseborg

Nytt projekt. Överinspektör Katriina Nousiainen och projektkoordinator Mia Luhtasaari från Justitieministeriet var till Raseborg resort för att starta Trust-projektet. Bild: Sarah Groop

Raseborg är ett av sju pilotområden för Justitieministeriets Trust-projekt. Med projektet vill man hjälpa lokala aktörer få goda relationer med befolkningen i kommuner med asylsökande.

Projektet går ut på att utbilda asylsökande, personal och personer som gör frivilligarbete på flyktingförläggningen och personal i kommunen.

– Vi skapar skolningsmallar för att visa hur man med små medel kan förbättra förhållanden mellan asylsökande, personalen på mottagningen och kommuninvånarna, säger Katriina Nousiainen som är överinspektör vid Justitieministeriet.

Nytt projekt. Överinspektör Katriina Nousiainen och projektkoordinator Mia Luhtasaari från Justitieministeriet var till Raseborg resort för att starta Trust-projektet. Bild: Sarah Groop

Trust-projektet är tillsatt av Justitieministeriet för att öka de lokala aktörernas beredskap så de kan främja goda relationer med befolkningen i de kommuner var det bor asylsökande.

Projektet genomförs som pilotprojekt i Raseborg, Vittis, Lieksa, Nurmijärvi, Uleåborg, Tammerfors och Torneå.

Under våren 2016 utbildas personal vid mottagningen, frivilligarbetare, asylsökande och personal från kommunen.

Syftet är att utveckla modeller för lokal växelverkan, stärka trygghetskänslan, främja delaktighet och bygga positiva attityder.

Temat är jämlikhet och grundläggande rättigheter.

I Raseborg ordnades utbildning i måndags och tisdags.

– Projektet ger information som våra asylsökande behöver för att integreras i framtiden här i Finland, säger Johanna Liukkonen som är biträdande direktör för asylmottagningen vid Raseborg resort.

Information på eget språk

Utbildningen för asylsökande görs på deras modersmål med MONIK, som arbetar med ungdomar med immigrationsbakgrund.

Abdirizak Hasi från MONIK föreläste på Somaliska.

– Många förstår inte finska ännu. Då någon från deras egen kultur med personliga erfarenheter av integration berättar om Finland går informationen fram bättre.

Något han inte hade förväntat sig var frågor om hur högtider firas i Finland och hur de syns i gatubilden.

– Det är kul att de ville få en djupare förståelse för Finlands kultur.

Abdi Abdikadar Hassan från Somalia har varit vid Raseborg resort i sju månader. Ha n tyckte föreläsningen var nyttig och intressant.

– För att vi ska integreras i Finland måste vi lära oss finska och vara respektfulla, men läraren sa också att vi ska behålla våra drömmar. Det gav mig motivation och det uppskattar jag.

Mukhtar, Abdirahman, Anwar och Abdikadar har fått information om integrering på Somaliska av Abdirizak Hasi som jobbar för MONIK. Bild: Sarah Groop

Leban Ibrahim som föreläste på arabiska fick frågor om arbetslivet, utbildning, rasism och säkerhet

– De ville veta vad de har för rättigheter om de utsätts för rasism.

Yousif Monther från Irak var intresserad av arbetstimmarna.

– I Finland är tid viktigt. Om jobbet börjar sju i Irak är det okej att komma till nio om det är mycket trafik, men man kan också jobba tills elva på kvällen på grund av säkerhetsrisker. Inget är i tid och därför är tid inte lika viktigt.

Yoasif Monther fick information om Finland på arabiska. Han ställde frågor om arbetstiderna i Finland. Bild: Sarah Groop

Mer läsning