Pickala ABC blir sitt eget kraftverk - 160 solpaneler installeras

Klimatsmart. Solpaneler på S-gruppens affärer ska stödja gruppens klimatmål. Bild: Oscar Keserci

S-gruppen vill minska sina koldioxidutsläpp med en miljon ton före 2030. 160 solpaneler på Pickala ABC är en del av arbetet mot det målet.

Pickala ABC är det första av tre affärer inom Varuboden-Osla (VBO) som ska få solpaneler.

– Vårt handelslag har som mål att öka användningen av förnybar energi under kommande år. Redan nu är en betydande del av den el vi använder producerad med egen vindkraft. Vi ser även potential i solel, säger VBO:s utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

De paneler som installeras på taken till verksamhetsställena producerar el till fastigheternas eget bruk.

– Våra affärer förbrukar mest energi på sommaren, då det behövs energi i synnerhet till kylapparater och avkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den el som fastigheten förbrukar komma från solen. På årsbasis förväntar vi oss att cirka tio procent av den el som fastigheten förbrukar kommer från solenergi, fortsätter Pöyhönen.

Klimatsmarta kylapparater

Varuboden-Osla förnyar också kylapparaterna i mellan två och fem butiker per år. De gamla apparaterna ersätts med kylapparater som använder koldioxid, som är ett naturenligt kylmedel. Belysningen i butikerna är redan till största delen förverkligad med energivänlig LED-belysning.

– Med solel och dessa andra åtgärder för att spara energi har vi starkt bundit oss till S-gruppens klimatmål, säger Jukka Pöyhönen.

Hela S-gruppen har som mål att tillsammans med sina företagspartners minska på koldioxidutsläppen med en miljon ton före år 2030.