Personalorganisationer varslar om strejk – Axxell hör till de drabbade

Bild:

Stridsåtgärderna avgränsas till att gälla yrkesinriktade läroanstalter och vuxenutbildningscentraler i Södra Finland den 5–9 mars om parterna inte lyckas förhandla fram ett avtal före det.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL varslade om strejk på söndagskvällen.

Den privata undervisningssektorn och de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralerna har varit i avtalslöst läge sedan den 1 februari.

– Förhandlingarna framskrider inte, eftersom arbetsgivarorganisationen Bildningsarbetsgivarna vägrar att erbjuda rimliga löneförhöjningar, skriver arbetstagarrepresentanterna i ett pressmeddelande.

OAJ, Jyty och JHL vill påskynda förhandlingarna med gemensamma påtryckningsåtgärder. Förvaltnings- och stödtjänstpersonalens organisationer Jyty och JHL har redan förbjudit sina medlemmar att arbeta övertid eller byta arbetsskift, dessa stridsåtgärder fortsätter att gälla.

Strejken den 5–9 mars gäller följande arbetsplatser:

– AMI-Stiftelsen, AMIEDU

– Axxell Utbildning Ab, alla enheter

– Hyria Koulutus Oy, alla enheter

– Orton Invalidstiftelsen, Centralparkens yrkesinstitut, alla enheter

– Stiftelsen för vuxenutbildning i Tammerfors, Tammerfors vuxenutbildningscentral

– Stiftelsen för vuxenutbildning i Åbo, Åbo vuxenutbildningscentral

– Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, enheterna i Helsingfors och Lahtis

– TTS – Arbetseffektivitesföreningen rf

– Yrkesinstitutet Spesia, enheterna i Träskända och Åbo

Mer läsning