Personal missnöjd med byte av arbetsgivare

Personalen vid socialbyrån Ingå har överklagat till Helsingfors förvaltningsdomstol fullmäktiges beslut att slå samman byråerna i Sjundeå och Ingå.

Den gemensamma byrån är underställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå.

Personalen anser i sitt besvär bland annat att kommunen gjort sig skyldig till osakligt förfarande, bristfälligt tjänstemannaarbete och att personalen inte fått vara delaktiga i beredningen av ärendet.

Kommunstyrelsen säger i sitt svar till domstolen att man berett sammanslagningen tillsammans med personalen och att man sett på helheten, att båda kommunerna gynnas av en sammanslagning. Styrelsen anser att besvären ska förkastas.

Mer läsning