Permitterad flygpersonal blir vårdare – Axxell utbildar

Bild: VN-arkiv

Redan den 20 april startar snabbutbildningen för permitterad flygpersonal. Arbetsgivare inom vårdbranschen som behöver arbetskraft ska höra av sig nu.

Initiativet kom från flygpersonalen och fick sina start på Twitter. Genom en donation på 10 000 euro av rekryteringsföretagen Odgers Berndtson, Pointer Potential och Pointer Search och Nordic Interim Finland kan utbildningen nu planeras.

Axxell ansvarar för utbildningen tillsammans med Omnia och Tmi EA PIAN. Modellen har hämtats från Sverige där rekryteringsföretaget Novare tillsammans med SAS och Sophiahemmet högskola har startat ett projekt för att snabbutbilda personal till vårdbranschen. I Sverige körde projektet i gång den 30 mars.

– Det är trevligt att vi kan bidra i en sådan här krissituation, säger läraren Camilla Laiho som ansvarar för utbildningen vid Axxell.

Utbildningen ordnas på engelska och avsikten är att den första utbildningen skall starta den 20 april.

– Det handlar om en fem dagars utbildning, där tre dagar är teori och två dagar praktik på den arbetsplats där man kommer att jobba. Utbildningen är helt virtuell och de studerande får en snabb utbildning i arbetet på en vårdinstitution och kan sedan hjälp till vid grundvård, ge allmän information eller hjälpa till med all kringservice som finns i en vårdsituation, säger Camilla Laiho.

Avsikten med utbildningen är att minska trycket på vårdenheterna under coronakrisen.

– Utbildningen leder inte till en examen. Det handlar om en kurs där de studerande får grundkunskaper i arbetet på vårdenheter. Materialet som byggs upp för denna utbildning kommer att göras tillgängligt för andra länder, finns det alltså i andra länder också ett behov av detta går det bra att få det material vi bygger upp, säger enhetschef Beatrice Westerlund.

Arbetsgivare inom vårdbranschen, som har behov av arbetskraft, uppmanas nu att delta i projektet. Man kan anmäla sitt intresse via www.axxell.fi/valmiusjoukkue eller direkt till Camilla Laiho (camilla.laiho@axxell.fi).

Mer läsning