Pensionär måste betala tusentals euro för vatten

Kyrkslätts vattenverk skickade en räkning på 12 750 euro till en äldre fastighetsägare i Kyrkslätt för bruksvatten som hade runnit ut i marken på grund av ett misstag som upptäcktes för sent. Nu har vattenverkets direktion sänkt summan till 9 000 euro.

Incidenten har ägt rum i en fastighet som står tom. Enligt vattenmätaren har vattenförbrukningen fram till i fjol varit noll.

Vattenverket har fått en anmälan om att det inte bor någon i fastigheten.

I mars upptäckte grannen att det rinner vatten under fastigheten. Vattenverket åkte till platsen och stängde av vattenstängningsventilen på tomten och kontrollerade samtidigt vattenmätaren. På den kunde man avläsa att det hade gått åt rejält med vatten det vill säga ungefär 5 200 kubik vilket är över 5 miljoner liter.

Ägaren till fastigheten säger att han stängt av ventilen för inkommande vatten i höstas men tydligen har ventilen i stället för att stängas vänts helt upp i vidöppet läge.

Kyrkslätts Vatten som ägs av kommunen har fått en jämkningsansökan för räkningen. I ansökan vädjar man om att det inte skett på grund av vårdslöshet utan på grund av att fastighetsägaren är gammal och att det var ett mänskligt misstag.

Räkningen har jämkats neråt på grund av att vattnet rann ut i marken och inte i avloppsnätet.

Direktionen för Kyrkslätts Vatten tog i onsdags ställning till räkningen och beslöt att ytterligare sänka räkningen; till 9 000 euro.

Vattenförsörjningschefen ansåg att man inte skulle jämka räkningen utan ge betalningstid till årets slut.