Pengar till Makana omfördelas

I flera skolor i Raseborg har Makanapromenader och -lopp genomförts till förmån för skolelever i Makana. Bilden tog Raseborgs tidigare invandrarkoordinator Börje Mattsson vid ett av sina besök i Makana i Sydafrika. Bild: arkiv/börje mattsson

De pengar som samlats in till förmån för Makana i Sydafrika och finns kvar på Raseborgs balanskonto överförs till projektets partnerskolor i Raseborg. Insamlingen avslutas då den inte beviljats tillstånd av Polisstyrelsen.

År 2010 startade ett samarbete mellan Raseborgs stad och den sydafrikanska staden Makana. Samarbetet avslutades 2015 för stadens del, kontakterna och samarbetet mellan skolorna har däremot fortsatt.

Att samla in pengar till partnerskolorna i Makana har varit en del av projektet. Då projektet startade kollade man upp med den lokala polismyndigheten att det var i sin ordning att samla in pengar, vilket det bedömdes vara.

Insamlingens laglighet har kontrollerats på nytt våren 2018. Polisstyrelsen har nu bedömt att insamlingstillstånd inte kan beviljas eftersom medlen styrs till ett utländskt objekt.

Bildningsnämnden har därför bestämt att Makanas partnerskolor i Raseborg får ta del av de pengar som finns på stadens balanskonto till Makana-projektet. Det finns 4 450 euro på balanskontot. Pengarna ska användas för att främja studier och hobbyverksamhet vid partnerskolorna i Raseborg.

Mer läsning