Påverkat utvecklingen i Hangös hamnar

Hemhamn. Jukka Ryky på frihmansområdet, som utgör landets centrum för bilimport. Bild: Lina Enlund

Finlands frihamns vd Jukka Ryky har varit en del av Hangös framgångssaga som hamnstad i nästan tjugo år. Bäst minns han de galna åren med transitotrafik till Ryssland. Men fortfarande är frihamnen Finlands terminal för bilimport.

– Det är bra att leta efter ny verksamhet, men man skall inte glömma att sköta om det man har.

Den här tankegången komprimerar tämligen väl Jukka Rykys syn på frihamnens roll i Hangö i dag.

Som avgående vd för Finlands frihamnsbolag har han i nästan tjugo år följt med bilimportens trender på parkettplats.

Hans tro på affärsverksamheten är fortfarande stark: bilindustrin och bilismen kommer att fortsätta utvecklas. Fortfarande behövs ändå bilar och i Finland tillhör bilparken de äldre i västerländska mått mätt.

Kan sin hamn

År 1996 flyttade Jukka Ryky till Hangö och började som vd på stadens turismbolag Hansea Dc. Tre år senare flyttade han över till Hangö hamn och år 2000 utnämndes han till hamnens vd.

Där stannade han i tre år, då han tackade ja till posten som vd för Frihamnsbolaget.

Under hans tid skedde många avgörande saker. Bland annat växte exporten av papper från Metsäserlas (numera Sappi) bruk i Gerknäs och Ryky var den som rodde avtalet med det grekiska rederiet Superfast iland.

Superfast blev visserligen kortvarigt i Hangö. När kontraktet på fem år löpte ut, flyttade trafiken till Helsingfors och togs sedermera över av Tallink.

Men det öppnade upp för annat:

– Tackvare Superfast fick man upp ögonen för Hangö hamns lämplighet för trailertrafik, vilket sedan ledde till att trafiken på gummihjul ökade.

I Hangö avancerade Ryky snabbt på karriärstegen, med han har de facto gått den långa vägen.

Som sextonåring gick han till sjöss. Efter det jobbade han också i hamnar, som vanlig "sjåare", samtidigt som han studerade vid kvällsgymnasium.

– Jag var 33 år då jag tog min juristexamen och året därpå blev jag vicehäradshövding.

– Så jag har inte alltid suttit på chefsposter iklädd slips; jag har jobbat på riktigt också, säger han skämtsamt.

Galna år

Ett av hans bästa minnen från åren i frihamnen är transitotrafiken till Ryssland, som exploderade i början av 2000-talet. Som mest skeppades nästan en miljon bilar över Hangö.

– Det här var en tid full av positiva problem. Det gick bra för bolaget, intäkterna rasslade in och folk hade jobb.

– Ändå fanns en viss benägenhet att hitta negativa saker också då, till exempel klagades det en hel del på det trafikrallyt.

Vid 2008 stannade trafiken av, vilket fick negativa konsekvenser för de flesta inblandade. Ryssland började själv importera bilar och övergick till att montera bilar på sin sida av gränsen.

– Själva frihamnsbolaget drabbades inte så hårt, däremot nog våra kunder på området, av vilka en del också är våra ägare. Det var ledsamt att se hur man tvingades säga upp folk och skära ner efter de goda åren, säger Ryky.

Frihamnen viktig för Hangö

Ändå skedde nedgången långsammare i Hangö än på andra håll. Här fanns ännu en buffert i form av att man hade hyresgäster på de östra bilplanerna, som man lät bygga under de galna åren. I slutändan fanns också bilimporten kvar, om än i mindre skala.

– Visst ledde det till minusresultat för bolaget i några år, men vi slapp ta till uppsägningar.

Ny roll

Den sista januari slutar Ryky på posten, efter det kommer han ännu att finnas till hands för att vägleda sin efterträdare, Johan Sandin.

Ryky tycker inte att han lämnar något ofullbordat:

– Bolaget har en klar utvecklingsstrategi.

Det som han kommer att sakna är jobbets internationella prägel. Ryky har representerat bolaget inom den europeiska intresseorganisationen för billogistik, som höll en konferens för olika arbetsgrupper senast i Hangö i fjol.

– Där har jag fått många goda vänner.

Nu är huset i Hangö sålt och flyttlasset har gått till Åbo. Jukka Ryky hoppas nu få mer tid över att läsa böcker, resa och segla.

Och Hangö finns nog på kartan också i framtiden:

– Vi kommer nog att segla hit om somrarna.

Här finns många goda vänner och minnen.

Finlands Frihamn Ab

Grundades 1960 för att stöda Finlands utrikeshandel och erbjuda lagertjänster åt andra företag.

Årligen passerar cirka 100 000 fordon området innan de skickas till återförsäljare i Finland och andra länder.

Området hyser olika logistikföretag och företag med anknytning till logistikbranschen.

Bolaget har flera delägare, bland andra Veho, Helkama och Hangö stad.

På frihamnsområdet finns cirka 45 hektar lagringsplaner på land, 15 000 kvadratmeter varma och kalla lagerutrymmen, 2000 kvadratmeter kontorsyta och dygnet runt bevakning.

På området finns flera företag som utför importunderhåll på bilar.