Park i Lövkulla föreslås få namnet Landsbroparken

Området som föreslås få namnet Landsbroparken ligger vid Näckens gränd i Lövkulla i Karis. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Styrelsen för föreningen Gardberg Center föreslår att ett parkområde i Lövkulla i Karis ska få namnet Landsbroparken.

Det handlar om ett område som omfattar två kvarter samt rekreations- och friluftsområdet mellan Svartån och Åbovägen. Parken kallas Lystilandparken av en del, frisbeeparken av andra. På området finns förutom en frisbeegolfbana även Jogging Teams stuga och tennisplaner. Området är populärt också bland bärplockare.

Raseborgs stadsstyrelse tog i går måndag del av föreningens skrivelse och förordar enhälligt initiativet att namnge parken. Stadsstyrelsen gav ärendet vidare till planläggningsnämnden för beslut. I enlighet med stadens förvaltningsstadga är det planläggningsnämnden som beslutar om namn på gator och vägar samt andra allmänna områden och nummer på kommundelar.

Planläggningsnämnden ska efter att ha fattat sitt beslut delge det till initiativtagaren föreningen Gardberg Center och till stadsstyrelsen.