Pandemin berikar språket – coronabubbla, maskne och vaccinpass är nya ord i svenskan

Hudbesvär till följd av att man tvingats använda ansiktsmask har gett upphov till nyordet maskne. Bild: Kristoffer Åberg

Coronapandemin, klimatet och gängkriminaliteten har satt avtryck i årets nya ord. Nästan hälften av de 36 nya orden anknyter till pandemin.

Flera av de nya orden som Språkrådet presenterar beskriver hur vi hanterar en ny vardag, – Pandemin kommer att ge avtryck både i språket och i tillvaron även i framtiden. Vi lär få vänja oss vid hybri...