Päivärinnebeslut låter vänta på sig

Det slutliga beslutet om var Päivärinteen koulus elever ska gå i skola i höst får vänta på slutlig välsignelse. Kommunstyrelsen i Sjundeå föreslås remittera ärendet för ny beredning vid sitt möte på måndagen.

Bakom förslaget ligger den aftonskola som kommunfullmäktige hade i måndags. Där drogs riktlinjerna för beslutsfattandet kring skolorna upp. De förtroendevalda beslutade att hela skolnätet behandlas som en helhet i det strategiarbete som inleds under det nya kommunfullmäktige.

Mer läsning