På västfronten mycket nytt

Bild: VN-ARKIV

Hangö udd är en viktig del av Finlands historia. Händelserna där lyfts mer och mer fram i offentligheten.

För fyra år sedan då Finland fyllde 100 år var Okänd soldat i Harparskog en stor unik lokal satsning som lyfte fram krigshändelserna.Friluftsteatern utspelade sig i autentisk omgivning. De totalt 25 f...