På väg mot värdighet

Bild: Lina Enlund

Kofverhag gård på Hangö udd som var makarna Hjördis och Trygwe Nymans hem är nu såld. Köparen vill få gården att blomstra igen.

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse grundades år 1987 av ekonomierådet Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis Nyman, med syftet att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland. Sarfvik-N...