På någons gata i Ekenäs

Träff. Erik Fleming och Aina Cederblom möts rent bokstavligen i Ekenäs.Bild: Kevin Stewart

Vad har Hedvig Sohlberg, Frans Höijer och Carl Magnus Kjellin gemensamt? Åtminstone har de alla bidragit till gatunamnsfloran i Ekenäs och återfinns följaktligen i en ny bok om persongatunamnen i Ekenäs.