På MBI ska finnas något för alla

En nyhet i Hangö är hundmassage. Bild: Privat

Medborgarinstituten är till för medborgarna. För en ganska liten peng kan man till exempel massera hundar i Hangö, sjunga i Kyrkslätt eller rocka loss i Raseborg. Men priserna varierar mellan kommunerna.

Den här tiden på året handlar mycket om nystart. Semestrarna börjar vara över, skolor och hobbyer kör i gång.

På de kommunala medborgarinstituten är det dags att anmäla sig till läsårets kurser.

Unga som är intresserade av musik, men inte vill spela klassiskt, har sin chans i Raseborg i höst. Stadens medborgarinstitut erbjuder nämligen flera pop- och rockkurser för barn och unga.

– Här har funnits ett hål, säger Eva Comét som är planerande lärare i musik på institutet.

I Ekenäs ordnas nu kurser med namnen Lilla rockeriet, Mellanrockeriet, Stora rockeriet och Rockklubben. De är avsedda för olika åldersgrupper, från lågstadiet till högstadiet.

Dessutom får 40-plussarna också en chans att musicera. Björn Åkerberg leder en rock- och popkör där repertoaren är populärmusik från 60-, 70- och 80-talet. Vice rektor Thomas Dahlström säger att den nya kören har en annan nisch än de övriga körerna i medborgarinstitutets regi.

Ska vara tillgängligt

Eva Comét säger att utbudet också är en ekonomisk fråga. Att ta lektioner i solosång kostar 145 euro per termin, medan kören är 50 euro och rockerierna 40 euro per termin.

– Det är viktigt att medborgarinstitutet har något för alla och att plånboken inte styr.

Kultur- och kursplanerare Regina Ekblom på Ingå medborgarinstitut är inne på samma linje.

– Filosofin är att priserna ska vara så pass låga att utbudet är tillgängligt för alla.

Också Ingå har nyheter på musiksidan. Man testar med att bilda en kör för 7–10-åringar och en annan för 10–15-åringar. Dessutom ordnas, på allmänheten begäran, en gitarrkurs för vuxna.

Eija Rosvall, rektor på Hangö medborgarinstitut, säger att man har en knapp budget men försöker behålla de populära kurserna och också beakta önskemål från fältet. Motion brukar locka deltagare medan två av årets nyheter är hundmassage och mediyoga. Det sistnämnda var ett önskemål från stadens vårdsektor.

Billigast i Hangö

Att gå på kurs i Hangö är på det stora hela billigare än i flera av de andra kommunerna.

Till exempel körsång kostar 27 euro i terminen, mot 30–50 euro i Raseborg och 88 euro i Kyrkslätt.

Rosvall förklarar att prisnivån länge släpade efter övriga kommuner. Det har man försökt ändra på. Men ...

– Man kan inte göra drastiska höjningar varje år. Då faller folk av.

Rektor Satu Ylönen på Kyrkslätts medborgarinstitut säger att institutet har fått ett statligt bidrag på 9 000 euro för studiesedlar. I praktiken betyder det att arbetslösa, pensionärer och andra specialgrupper kan få rabatt på vissa kurser. Hon hälsar att det lönar sig att fråga efter studiesedlarna.

I Kyrkslätt ordnas få svenskspråkiga kurser, medan en del är tvåspråkiga. Det gäller till exempel mat och motion. En av årets nyheter är att Lappböle hornkapell kan återuppstå. I fjol tog det en paus men nu har man en ny kapellmästare, Arttu Sipilä.

Ylönen rekommenderar också en gratis föreläsning om musik och minne av Ava Numminen (på finska).

Hygienpass för 19–80 euro

Hygienpass krävs allt oftare. Den som hanterar oförpackade livsmedel som lätt fördärvas måste ha ett hygienpass, åtminstone efter att man arbetat i tre månader. Det kan handla om jobb i till exempel ett kafé, en snabbmatsrestaurang eller i en livsmedelsbutik.

Priset på ett hygienpass varierar från cirka 20 euro till det fyrdubbla. Att bara avlägga provet, på finska, kostar 19 euro i Kyrkslätt och 50 euro i Hangö. I Raseborg kostar provet plus efterföljande genomgång av frågorna 80 euro.

Eija Rosvall säger att hon kollat priserna i både väst, öst och i Österbotten för att se vad andra tar för hygienpass. Det är inte bara medborgarinstitutet som bestämmer prisnivån, den avgörs också av den så kallade kompetenstestaren som ordnar provet.

Maarit Hujanen, rektor på Raseborgs medborgarinstitut, säger att kurser som ger ett intyg eller behörighet kan kosta lite mera. Ett exempel är årets högsjöskepparkurs som är 220 euro. Orsaken är att läraren är en kunnig person som kommer ända från Borgå.

It och ålder

De flesta medborgarinstitut ordnar någon form av undervisning i datateknik. I Kyrkslätt har man beslutat fokusera tydligare på olika målgrupper, så att seniorerna får sitt och de yngre, diginativa (unga som vuxit upp med dagens teknologi) får sitt.

I Raseborg har man sett att intresset för enkla grundkurser i hur man använder sin persondator har dalat. Därför har man satsat på programmering.

Thomas Dahlström nämner bland annat en kurs i programmet Scratch. Eftersom man fått ett önskemål om att lära sig fotografera med mobiltelefonen ordnar man nu en sådan kurs.

Ibland tar det lång tid för trender att komma från Helsingfors och Åbo till Västnyland. Ibland blåser vindar från stora världen direkt in.

– Just nu är det dåligt med elever i ryska. Det politiska klimatet gör att intresset gått ner, medan intresset för spanska, kinesiska och japanska ökat, säger Maarit Hujanen.

När anmälningstiden startar kan det ibland bli rusning.

Hangö: Startar 29.8–1.9 kl. 9.

Raseborg: Från 16.8 kl. 11.

Ingå: 16.8 kl. 9.30.

Sjundeå: Hiisi-institutet började ta emot 9.8, se också Kyrkslätt.

Kyrkslätt: 16.8 kl. 7.30, utom för idrottskurser, där anmälningen börjar 17.8 kl. 7.30.

Lojo: Hiisi-institutet började ta emot 9.8.

Mer läsning