På måndag kommer drygt 700 rekryter till Nylands brigad

Närmare 2000 rekryter inleder sin tjänstgöring i marinen på måndag. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Nästan 2000 rekryter inleder sin tjänstgöring i marinen på måndag. Cirka 700 av dem kommer till Nylands brigad i Ekenäs.

Om några dagar börjar tjänstgöringen för ungefär 1 800 rekryter i marinen. 120 är kvinnor. Det uppger marinen i ett pressmeddelande på fredagen. Cirka 1 100 rekryter anländer till Kustbrigaden i Obbnäs medan drygt 700 kommer till Nylands brigad i Ekenäs.

På grund av coronaviruset har Försvarsmakten reden en längre tid använt ett så kallat 2+2+2-system som innebär att beväringarna delas in i tre grupper och varje grupp tjänstgör fyra veckor för att sedan ha en två veckor lång permission. Marinen uppger att samma system gäller de nya rekryterna.

Marinen påminner även om att beväringstiden, för de flesta ungdomar, skiljer sig från de ungas tidigare livssituationer och erfarenheter. I sitt pressmeddelandet konstaterar marinen att de unga under tjänstgöringstiden möter olika människor och fungerar enligt såväl noggranna anvisningar som tidtabeller.

– Under beväringstjänstgöringen har man emellertid möjlighet att lära sig mycket sådant, som man har nytta av också senare i livet, såsom under studier och arbete. Att öva sig i och utföra även krävande saker tillsammans med andra utvecklar självförtroendet och självtilliten samt färdigheten att verka i en grupp som jämbördig och chef, säger Kustbrigadens utbildningschef, kommendörkapten Jari-Pekka Kettula, som ansvarar för Marinens finskspråkiga rekrytutbildning i pressmeddelandet.