På måndag gäller det: processen kring omtvistat serviceboende närmar sig mållinjen

Turerna kring det planerade nya serviceboendet i Sjundeå, som ska byggas av företaget Virkkulankylä, har varit många. Nu ska projektet klubbas igenom slutgiltigt. Här sammanfattar VN processen.

På måndag ska kommunstyrelsen i Sjundeå fatta sitt slutliga beslut om Virkkulankyläs byggande av serviceboende i kommunen. Två ärenden är på listan: försäljning av en tomt för servicehus och kommunens deltagande i projektet. Förslagen är att godkänna tomtförsäljningen och delta i servicehuset genom att hyra lokaler av Virkkulankylä och själv svara för serviceproduktionen.

Därefter ska också kommunfullmäktige ge projektet sin välsignelse innan bygget kan komma i gång på riktigt.

Huset måste flytta

Processen har varit minst sagt snårig. Ärendet har behandlats på dubbla spår i kommunen: planläggningen har gjort upp en detaljplan för seniorbyn och vård- och omsorgssektorn har behandlat behovet av äldrevård.

Seniorbyn skulle ursprungligen byggas söder om korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen, och ett förslag till detaljplan gjordes upp för området. NTM-centralen opponerade sig ändå mot förslaget, på grund av att området klassas som värdefullt kulturlandskap som ska hållas öppet. Kommunen flyttade då seniorbyn till Brännmalmen. Den nya detaljplanen för seniorbyn godkändes slutligen i kommunfullmäktige i mars 2018.

En annan process är kommunens utredning av hur man ska delta i projektet. Redan 2016 beslutade grundtrygghetsnämnden att ärendet ska utredas men det blev aldrig gjort då. I september 2018 anlitades en konsult för att utreda hur det lönar sig för kommunen att vara med. Ärendet behandlades i grundtrygghetsnämnden i november men remitterades för ny beredning. Vid mötet i januari beslutade grundtrygghetsnämnden att kommunen ska delta i projektet och själv svara för serviceproduktionen. Dessutom beslutade nämnden att kommunen hyr lokaler av Virkkulankylä.

Köpa, inte köpa…

Under våren har också Virkkulankylä gjort några helomvändningar. Ursprungligen var det planerat att företaget ska köpa den tilltänkta tomten för servicehuset, men i februari meddelade företaget att de i stället vill hyra tomten. Kommunen beredde ett hyreskontrakt och tekniska nämnden stod i beråd att godkänna det, då företaget ändrade sig igen. Man meddelade nu att man ändå vill köpa tomten – men bara en del.