På knä med pensel i handen

Bild: Johanna Lemström