På eget ansvar

Bild: Mostphotos

De nya rekommendationerna tillåter nu 70-åringar att träffa nära och kära utomhus. Men fortfarande ska man ge akt på måendet och handhygienen.

Efter två månader av undantagsförhållanden har regeringen nu gått in för en hybridstrategi i kampen mot coronaviruset. Hybridstrategin går ut på att man ska testa, spåra, isolera och vårda. Man vill alltså förhindra smittspridningen, skydda riskgrupperna och se till att vårdkapaciteten räcker till.

En riskgrupp som man vill skydda är personer över 70 år. De uppmanas till social distansering, handla på särskilda tider och att inte umgås med barn och barnbarn. För många seniorer har den sistnämnda punkten känts hård. Och man har upplevt att budskapen har varit otydliga.

Det har också fått många att reagera, bland annat justitieminister Anna-Maja Henriksson. Hon påpekar att alla har sin självbestämmanderätt och att man tydligt kunde säga att det är okej att träffa barn, barnbarn och andra utomhus om man gör det tryggt. Det gäller för var och en att ha omdöme och ta sitt ansvar.

Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, har ifrågasatt regeringens beslut att uppmana friska äldre personer att stanna hemma (HS 16.5).

I går på eftermiddagen kom ändå klargörande besked om restriktioner som gäller personer över 70 år. Institutet för hälsa och välfärd, THL, och Social och hälsovårdsministeriet har godkänt nya rekommendationer. Personer över 70 år kan träffa andra människor men det ska ske utomhus, man ska komma ihåg handhygienen och säkerhetsavståndet. Man ska inte kramas eller skaka hand.

En annan grupp som också isolerats från omvärlden är personer med funktionsnedsättning. Många har under coronakrisen endast fått vara på sina boenden och vistas utomhus med personal. Men man har inte fått träffa sina anhöriga, inte gå till sitt arbete eller få sin rehabilitering. Det här påtalade FDUV och andra intresseorganisationer och det ledde till att huvudmännen av boende justerade sina restriktioner. Personer med funktionsnedsättning är alla unika individer. För många är rutiner väldigt viktiga och de har svårt att förstå förändringar även om personalen förklarar. De blir lätt oroliga då vardagen rubbas och den psykiska belastningen kan bli stor.

Från den 1 juni är det möjligt att ge rehabilitering ansikte mot ansikte igen och då öppnar även arbetscenterverksamheten.

I dag är det omöjligt att säga vad som är rätt strategi vad gäller rekommendationer till riskgrupper. I ena vågskålen finns risken för smittspridning, i den andra det psykiska välmåendet.

Ensamheten är vår tids nya folksjukdom. 20 procent av befolkningen känner sig ensam ibland och bland personer över 75 år är motsvarande siffra 29 procent. Forskning visar att ensamhet kan leda till psykiska besvär såsom stress, ångest och depression.

Nu under coronatiden är ovissheten om hur länge situationen pågår en ytterligare faktor.

Det är sannolikt att psykisk ohälsa bland befolkningen kommer att öka efter coronatiden. Det är bra att de nya rekommendationerna för personer över 70 år nu godkänts. Samtidigt som de ger en befrielse ger de också ett ansvar.

Fortfarande behöver vi alla påminnas om att den viktigaste åtgärden är att tvätta händerna, hållas hemma då man är sjuk och hålla avstånd.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning