På återbesök som ambassadör

Ambassadör Anders Ahnlid i samspråk med förvaltningsassistent Ulrica Isaksson på Novia. I bakgrunden rektor Örjan Andersson och hederskonsul Birgitta Forsström. Bild: Lina Enlund

Som barn tältade han i Silversand. I tisdags besökte Anders Ahnlid Västnyland som Sveriges ambassadör.

Anders Ahnlid blev Sveriges ambassadör i Finland i november i fjol. Hans högra hand på ambassaden, ministerråd Carina Mårtensson, är ännu färskare. Hon kom till ambassaden för bara två veckor sedan. Duon, som båda har finländskt påbrå, besökte Hangö och Raseborg i tisdags.

På programmet stod besök på Sveriges konsulat och Yrkeshögskolan Novia och lunch med Raseborgs nya stadsdirektör Ragnar Lundqvist. På ambassadörens begäran ordnades ett företagsbesök till Geberits fabrik, före detta IDO, i Ekenäs. Från Raseborg åkte gästerna vidare mot Hangö och stannade vid Hangö frontmuseum för ett guidat besök. I Hangö togs delegationen emot i hamnen av vd Anders Ahlvik.

Besöket avslutades med en middag med Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Optimalt för konsulat

På Novia i Raseborg finns ett av Sveriges 17 konsulat. På plats fanns hederskonsul Birgitta Forsström, Ulrica Isaksson, assistent vid konsulatet och FoU- och förvaltningsassistent vid Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi och rektor Örjan Andersson.

– Det är ett bra läge för ett konsulat. Det är centralt beläget, dörrarna är nästan alltid öppna och det finns någon som kan ta emot dig, säger Forsström.

– Vi är glada att ha konsulatet här. Det passar bra eftersom vi vill ha en nordisk profil, säger Andersson.

Konsulatet finns till för de omkring 200 svenska medborgare som finns på axeln Hangö-Ingå. På konsulatet kan de exempelvis avhämta sina pass.

Som hederskonsul är man ett språkrör för svenska intressen i regionen. Men eftersom det är ett oavlönat hedersuppdrag som man sköter vid sidan om sitt riktiga jobb är det i första hand svenska medborgare man betjänar.

– Men det finns mycket samarbete mellan våra företag och svenska företag ändå. De är duktiga att se möjligheterna själva.

– Ambassaden finns också där som en kontaktförmedlande länk, säger Ahnlid.

Brett samarbete

Förutom ett besök på Nylands brigad var det här Ahnlids första besök som ambassadör i Raseborg och Hangö.

– Det är angeläget att besöka Finland utanför Helsingfors. I Helsingfors får man en god känsla för politiken men verkligheten finns ju i hög grad utanför huvudstaden.

– Vi ska inte lägga oss i inrikespolitiken men det är klart att vi har ett intresse av att det talas svenska i Finland. Men det är också viktigt att vi syns i det finskspråkiga Finland - att vi försöker upprätthålla intresset för Sverige även där.

Tack vare kommunbesöken får ambassadören en inblick i utvecklingsmöjligheterna och problemen.

– Vår roll är att försöka utveckla det finsk-svenska samarbetet. Relationerna är både bredare och djupare än vad de någonsin varit under Finlands 100-åriga självständiga historia. Mer än halva den svenska regeringen har besökt Finland under min tid. Men det mest drivna samarbetet sker inom försvarsområdet.

Jubileet som ögonöppnare

Det blir allt vanligare att finländska och i synnerhet finlandssvenska ungdomar väljer att studera i Sverige. Vice versa är ovanligare. Balansen är lite skev och en av diskussionerna på Novia handlade om hur man kunde råda bot på det.

– Det är bra att det finns möjligheter att studera på svenska i Finland. Men om man vill locka till sig studerande utifrån måste man framför allt betona kvaliteten på utbildningen, vilket Finland fortfarande är känt för. Man måste också vara bättre på att låta svenska ungdomar förstå att den här möjligheten finns.

Ahnlid är medveten om att man överlag vet mer om Sverige i Finland än man vet om Finland i Sverige.

– Det måste vi råda bot på. Men det är ett långsiktigt projekt som bäst förverkligas med hjälp av ökat samarbete. Tack vare 100-årsjubileet tror jag att många svenskar har fått upp ögonen för Finland igen.