Ovissheten var stor på alla håll

Manar till kamp. Vestra Nyland berättar hur man ska förhålla sig till det röda styret. Bild: Västra Nyland

Vem ska man lyda och vem går det att lita på? Osäkerheten var utbredd under inbördeskrigets första dagar.

Den oroliga stämning som hade rått i samhället en längre tid fick sin utlösning natten mellan den 27 och 28 januari 1918. Då intog de röda gardena alla centrala byggnader och viktiga offentliga ställen i Helsingfors, samtidigt som de vita styrkorna började avväpna de kvarvarande ryska enheterna i Österbotten.

Läget under de följande dagarna var minst sagt oklart i hela landet. Någon frontlinje fanns ännu inte och under de första veckorna i februari förekom endast några mindre sammandrabbningar, främst i landets södra delar.

Lokalt rustade både de röda och de vita upp. Samtidigt gick många under jorden.

Revolution, val, upprustning

I Hangö tog de röda över makten den 29 januari, stödda av ryska soldater.

I Ekenäs valdes taxeringsnämnd samma dag. Både högern och vänstern deltog. På kvällen den dagen utförde de vita en räd mot ett ryskt vapenlager i staden.

Följande kväll samlades flera personer i tidningen Vestra Nylands redaktionslokal i Ekenäs för att dryfta läget. Även borgmästaren Harry Winqvist deltog och han hade med sig ett telegram i vilket de borgerliga lantdagsgrupperna uppmanade folket att hålla fast vid regeringsmakten.

Från redaktionen ringdes till Hangö, där man bekräftade att de röda tagit över makten. I Sjundeå och Kyrkslätt igen var aktiviteten stor för att väpna och organisera skyddskårerna.

Det skedde väldigt olika saker samtidigt och budskapen var många.

Manar till kamp

Den 31 januari konstaterar Vestra Nyland i en osande artikel att "socialisterna och rödbandisterna med våld försatt lantdagen och den lagliga regeringen ur funktion och i stället tillsatt en röd regering, kallad Finlands Folks Fullmäktige, vars verksamhet skall kontrolleras av Arbetarnas Högsta Råd."

Den borgerliga tidningen manar till kamp:

"Mot detta skräckvälde kräves nu ett enigt samarbete av alla de medborgare, som önska ordning och lagbunden frihet i detta land."

Det blev tidningens sista nummer på över två månader.

Källor: Vestra Nyland 31.1 1918, Henrik Meinander: Finlands historia IV (1999), Sture Lindholm: Dramatik i småstad (2015).

Mer läsning