Oviss framtid för officersklubben

Tradition. Officersmässen i Dragsvik andas historia och värdighet. Bild: Arkiv

Som en del av Försvarsmaktens sparprogram har man redan sagt upp hyresavtalen för hälften av de 24 militära klubblokalerna i Finland. Officersmässen i Dragsvik är en av de drabbade.

Helsingin Sanomat skrev stort om officersklubbarnas ovissa framtid (4.12) och besökte bland annat officersmässen i Dragsvik vars hyresavtal har sagts upp från och med årsskiftet. Trettondagsbalen i början av januari ordnas ändå.

Det är inte bara klubblokalerna som Försvarsmakten synar. På många håll är de ändå en känslig fråga på grund av den sociala betydelse de har och de traditioner de representerar. Inte minst vid Nylands Brigad där officersmässen drivs av en aktiv officersklubb med omkring 160 medlemmar.

– Det är en väldigt representativ lokal för försvarsmakten och Nylands brigad. Officersmässen och officersklubbens verksamhet utgör en värdefull helhet med anor och långa traditioner. Det är en viktig del av brigaden, säger Bernt Ehrnrooth som är ordförande för Nylands Brigads Gille.

För gillet som arbetar för att stöda verksamheten vid Nylands brigad och värna om de finlandssvenska försvarstraditionerna, kom nyheten inte som någon överraskning.

– Vi har varit medvetna om det här en tid. Vi följer med läget. Men det är inte en fråga för gillet utan en förhandling mellan Försvarsmakten och Senatsfastigheter. Gillet är inte en part i detta.

Nylands Brigads Gille kan med andra ord inte ta någon aktiv roll i bevarandet av officersmässen i Dragsvik.

– Vi har inte ekonomiska resurser att gå in och ta över en fastighet. Ägaren vill knappast överlåta den gratis till någon. Just nu ser läget ganska dystert ut.

Ehrnrooth skulle helst se att verksamheten fortsatte i sin nuvarande form i vilken officersklubben driver stället på frivillig basis.

– Officersmässen är en viktig finlandssvensk institution. Till exempel trettondagsbalen är väldigt ansedd. Utöver den ordnas ett par hundra andra små och stora tillställningar där under året. Det skulle vara synd om den rök.

Officersklubben äger en stor mängd värdefulla militärhistoriska föremål, tavlor och antika möbler som officersklubben har låtit restaurera.

– Inventarierna ser ut att bli utan adress. Jag hoppas man hittar en lösning på problemet.

I Obbnäs kommer man att auktionera ut klubblokalens lösöre under december månad.

Funktion att fylla

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist säger att frågan inte varit uppe på detaljnivå i vare sig riksdagen eller försvarsutskottet.

– Jag fick höra att Försvarsmakten ser över sina kostnader på olika håll och kontaktade brigadkommendören som bekräftade att det också gäller Nylands Brigad. Liksom övriga delar av den offentliga sektorn lider försvaret av kronisk penningbrist. Därför ser man över alla kostnader varav fastigheterna utgör en stor del. Man försöker optimera utrymmesanvändningen.

Blomqvist hoppas att officersmässen kan fortsätta som en del av brigaden.

– Officersmässen är värdefull på många sätt. Den har ett symbolvärde men den har också en funktion att fylla som mötesplats, även för staden har det varit fint att vara där ibland. Som historieintresserad gillar jag att man kan känna historiens vingslag där.

På Nylands Brigad vill man för tillfället inte uttala sig om saken på grund av de pågående förhandlingarna mellan Försvarsmakten och Senatsfastigheter.