Övertidsförbudet utvidgas i vårdbranschen

Fackanslutna medarbetare inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och äldreomsorgen i sammanlagt nio sjukvårdsdistrikt har övertidsförbud till slutet av juni. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Fackförbunden Tehy, Super och Erto utvidgar sitt tidigare förbud av övertidsarbete och byten av arbetsskift till äldreomsorgen i fem nya sjukvårdsdistrikt.

Fackförbunden vill på det här sättet protestera mot det de kallar för shopping av kollektivavtal inom kommunerna. Förbudet berör alla fackligt anslutna medlemmar som följer arbetsgivarorganisationen Avaintas kollektivavtal.

I praktiken gäller beslutet alla fackanslutna medarbetare inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och äldreomsorgen i sammanlagt nio sjukvårdsdistrikt, skriver fackförbunden i ett pressmeddelande.

Fackförbundens beslut har också förlängts med nio dagar så att förbudet att jobba övertid eller byta arbetsskift är i kraft till och med den sista juni.

Norra Österbotten

Centrala Finland

Birkaland

Södra Österbotten

Egentliga Tavastland

Päijänne-Tavastland

Egentliga Finland

Norra Savolax

Södra Savolax

Fackförbunden Super, Tehy och Erto underlyder takorganisationen Sote som för närvarande eftersträvar ett nytt kollektivavtal för sina medlemmar som jobbar på kommunalt ägda vårdbolag.

Förhandlingarna mellan Sote och arbetsgivarorganisationen Avainta har gått i stå. Fackförbunden utlyste redan den 10 juni ett förbud för övertidsarbete och skiftbyten. Förbudet har utvidgats i etapper i tre omgångar.

Mer läsning