Översvämningar i Karis

Översvämning vid idrottsplanen.Bild: Agneta Sjöblom

Tisdagens rikliga regn gjorde att en del gator i centrum av Karis blev översvämmade.