Vattnet stiger över helgen

Översvämmat. En del av Estbyvägen ligger under vatten.Bild: Paavo Rantalainen

Vattennivån förväntas stiga ytterligare under veckoslutet. Även om översvämningar förekommer är vattnet inte anmärkningsvärt högt.