Överraskande kostnader i Hangö

Bild: Johanna Lindholm

Det krävs noggrann planering och uppföljning av kommunala projekt. Flytten av Korsmansgatan i Hangö överskrider budgeten med det dubbla.

Västnyländska politiker är bekymrade över kustbanans framtid. Det är framför allt banans utveckling man vill veta mera om. Det här ska ses i ljuset av att det för ett par veckor sedan blev klart att K...