Överklagade vårdhem för personer med utvecklingsstörning – fick inte besvärsrätt men vårdhemmet kan ändå få ny placering

Färdigt. Rinnekotistiftelsen har byggt ett vårdhem på en tomt intill den plats där Esperi Care skulle bygga sitt vårdhem för personer med utvecklingsstörning. Bild: Paavo Rantalainen

Vårdhemmet för vuxna med utvecklingsstörning som planerats i Smedsede i Kyrklätt har fördröjts nästan ett år på grund av besvär. Nu övervägs en annan placering för hemmet.

Esperi Care hade velat bygga bostäder för 23 personer med utvecklingsstörning i Smedsede. Det nya vårdhemmet skulle byggas på granntomten till Rinnekotistiftelsens liknande vårdhem på Klykvägen. På to...