Överbliven mat ger ny business

Bild:

Finländarna slänger årligen bort 450 miljoner kilo mat. Om drygt tio år ska mängden ha halverats.

Den här veckan infaller den årliga Svinnveckan. Det är Konsumentförbundet som står bakom kampanjen. Matsvinnet är ett globalt problem och både ekonomiskt och miljömässigt.

I Finland slängs årligen 450 miljoner kilo mat. Privathushållen slänger bort mest mat, 120-160 miljoner kilo, det motsvarar 20-25 kilo per person. Därefter följer restauranger och andra matserveringar, de står för 75-80 miljoner och därefter kommer dagligvaruhandeln, där slängs 65-75 miljoner.

Hushållen slänger oftast bort bröd, tillverkad mat, kött och fisk, frukter, grönsaker och bär.

Globalt sett hamnar ungefär en tredjedel av den mat som producerats, 1,3 miljarder ton, bland soporna.

Det enorma matsvinnet har redan en tid uppmärksammats både internationellt och nationellt.

Finland har förbundit sig att följa Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling. En av FN:s målsättningar är att halvera matsvinnet. Även Europeiska kommissionen har ställt som mål att matsvinnet ska halveras fram till år 2030.

Finland och kommissionen har satt som mål att man år 2020 ska leva i ett återvinningssamhälle, där allt avfall ska vara en resurs. För att kunna halvera matsvinnet behövs kontinuerlig uppföljning genom hela matkedjan.

Under de senaste åren har kampen mot matsvinnet visat positiva resultat. Inte minst handeln har gått i bräschen för att få bukt med matsvinnet.

S-gruppen har minskat svinnet med 17 procent, fem miljoner kilo, på tre år. Inför Svinnveckan i fjol införde man 60 procents rabatter på produkter nära sista förbrukningsdag under butikernas sista öppettimmar. Lokalt har Varuboden-Osla lanserat fruktlådor och brödkassar, med produkter som närmar sig bäst före-datum. De är mycket populära.

Också K-butikerna har satsat på att få ner matsvinnet. Ungefär 90 procent av butikerna samarbetar med lokala välgörenhetsaktörer som förmedlar livsmedlen vidare till behövande. Kesko har som mål att minska sitt matsvinn med tio procent fram till år 2020.

Nästa vecka öppnar Kyrkans Utlandshjälp Finlands första matsvinnsbutik i Helsingfors. Man hoppas att ungefär 50 000 kilo av det årliga matsvinnet kommer till användning via butiken. Butiken drivs av frivilliga och all vinst går till utvecklingssamarbetet.

Den överblivna maten har också gett upphov till helt nya affärsidéer både bland privatpersoner och bland företag. Det finns till exempel lokala Facebookringar där man kan bjuda ut sin överloppsmat.

På marknaden finns nu också appar via vilka restauranger säljer matportioner. Sedan några år tillbaka finns det i Finland två webbsajter som säljer livsmedel, vars bäst före-datum närmar sig, till ett förmånligt pris.

Målet med Svinnveckan är att upplysa allmänheten om matsvinnet och att uppmuntra till åtgärder.

Det finns otaligt med tips som den enskilda konsumenten kan använda för att minska på matsvinnet. De enklaste är att veckohandla enligt en inköpslista.

Att matsvinnet minskar och att det hela tiden uppstår nya innovationer för att ta tillvara ätliga livsmedel visar att det finns ett genuint intresse för att få till stånd en hållbar utveckling för världens mat. Nu gäller det att ytterligare förstärka intresset på alla fronter så att de uppsatta målen att halvera matsvinnet uppnås.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning