Över 80 procent av dem som är tolv eller äldre i Finland har fått en vaccindos

Av hela befolkningen har 57 procent nu fått två doser coronavaccin. Bild: Jeanette Östman/SPT

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 487 nya coronafall i landet på torsdagen.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 487 nya coronafall på torsdagen. Totalt 135 314 fall av corona har konstaterats i Finland sedan pandemins början.

Incidensen, alltså antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 122.

Motsvarande siffra för de föregående två veckorna var 154.

Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda i landet med en incidens över 200. Där är incidensen 205.

I Nyland är den 188, i Egentliga Finland 165 och i Mellersta Österbotten 74.

Åland och Norra Karelen har landets lägsta incidens, med 17.

Av hela befolkningen har 73 procent fått minst en dos vaccin, medan 57 procent har fått två doser.

Av de som är 12 år gamla eller äldre har 82,9 procent fått minst en dos vaccin, medan 64,7 procent har fått två doser.

Knappt hundra personer vårdas på sjukhus på grund av covid-19 enligt onsdagens siffror. Av dem får 29 intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.