Över 70 köar till seniorboendet i Karis

Det här seniorhuset byggs i Karis som bäst. Bild: VN-arkiv/Agneta Sjöblom

Att bo bra som äldre handlar om mera än väggarna. Faktorer som ensamhet, vårdbehov och möjlighet att komma ut är några faktorer som spelar in.

Hur ser alternativen ut då trenden i samhället är att allt flera ska bo hemma och allt färre på institution?

I Raseborg finns kommunala pensionärsbostäder och seniorbostäder för människor som klarar sig någorlunda. Förra hösten gjorde äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola en utredning över vilka bostäder det finns för seniorer i Raseborg.

Enligt den har staden 164 pensionärsbostäder och får ytterligare 25 bostäder i vår då seniorbostäderna på Köpmansgatan i Karis blir färdiga. Dessutom finns det till exempel stiftelser som äger 74 pensionärsbostäder i Karis, Tenala och Pojo.

Enligt Ala-Jaakkolas utredning fanns det sammanlagt 326 bostäder för äldre i Raseborg. Samtidigt stod omkring 40 människor i kö till stadens pensionärsbostäder.

Många vill till Karis centrum

Nu skriver vi 2016 och intresset för seniorboendet i Karis har vuxit. Bostadssekreterare Gullan Sköld säger att det droppar in ansökningar dagligen. För tillfället är drygt 70 i kö.

Sköld tror orsaken är att huset ligger centralt, har hiss och rimliga hyror (12,30 euro/kvadratmeter).

– Man kan ju tänka sig att det tyder på ett stort behov. Men det kan också handla om att en del gärna vill byta bostad, säger Ala-Jaakkola.

På frågan om det finns tillräckligt många bostäder för äldre konstaterar hon att man inte kan svara entydigt ja eller nej.

Det handlar bland annat om hurudan den egna bostaden är. Kan den äldre lätt komma ut eller bor hen på tredje våningen utan hiss? Kan den boende röra sig i sitt hem, till exempel med hjälpmedel eller genom en ombyggnad? Hur mår den äldre psykiskt och fysiskt? Och så vidare ...

Service 24/7

En del vill bo hemma även om hälsan sviktar. Ala-Jaakkola nämner de som lider av demenssjukdomar. I sådana fall kan det vara otryggt att bo ensam hemma.

Minnesstörningar är en vanlig orsak till att äldre människor behöver plats på ett serviceboende, som kommunen antingen driver eller köper service av.

För att få en plats via kommunen krävs att kommunen godkänt den äldres vårdbehov.

Enligt Tove Hjelt-Fri, vårdkoordinator, väntar för tillfället 15 personer i Raseborg på att få en plats i ett serviceboende. Tre köar till långvården.

I Kyrkslätt är läget ungefär detsamma. Överläkare Kaija Hannula i Kyrkslätt säger att man har 14 personer i kommunens kö till serviceboende.

– Alla har börjat köa 2016, kön är inte så lång.

Hyra och extra service

Folkhälsan har bostäder för äldre i Seniora och på Blomsterhemmet i Ekenäs. Där finns ettor och tvåor på 30 respektive 58 kvadratmeter. Hyran i Seniora är 14,93 euro per kvadratmeter och i Blomsterhemmet 13,98 euro per kvadratmeter.

En etta på 30 kvadratmeter kostar alltså 420–430 euro i månaden.

De boende kan köpa extra service efter behov. Priset på hemtjänsten är 28 euro i timmen.

Åtta rum hör till ett så kallat gemenskapsboende, som startades våren 2014. Det är för människor som behöver lite mera service, men som klarar sig med tjänster dagtid. Alla har ett eget rum och tillgång till gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, matsal och bastu. I priset ingår också mat, städning och klädtvätt.

Kira Exell-Paakki, chef för boende och social service, kallar det för "all inclusive".

Priset för ett litet rum på 19 kvadratmeter är 1 150 euro per månad och för ett större rum (22–24 kvadratmeter) 1 350 euro om månaden.

I Villa Rosa i Mjölbolsta finns dygnet runt service och priset är därefter, 4 350 euro i månaden.

För tillfället är det gemensamma boendet på Prästängsgatan fullt medan Villa Rosa har någon enstaka ledig plats.

Exell-Paakki konstaterar att det har varit svårast att få hyra en lägenhet, och att det för tillfället är en liten kö till det gemensamma boendet.

Här är några prisexempel på bostäder för äldre.

Raseborg låter bygga 25 seniorbostäder i Karis centrum. De är 31–49 kvadratmeter stora och hyran är 12,30 euro/kvadratmeter, så månadshyran blir drygt 380–600 euro.

Folkhälsan har lägenheter på 30–58 kvadratmeter i Ekenäs, (Seniora och Blomsterhemmet). Hyran är 14,93 euro/kvadratmeter respektive 13,98 euro/kvadratmeter. Månadshyran ligger alltså kring 420–865 euro.

Det privata servicehuset Valkokulta i Kyrkslätt har bostäder som är 35–48 kvadratmeter stora. Enligt service- och säljchef Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi är snitthyran 13,83 euro per kvadratmeter plus en vattenavgift på 18 euro.

Mer läsning