Över 300 elever berörs när Raseborg säger upp bussavtal

Kai Viinikka basar över bolaget Finn Charters. Bild: Arkiv

Bildningsnämnden har hävt skoltransportavtalen mellan staden och det lokala bussbolaget Finn Charters. Avtalen har hävts på grund av avtalsbrott.

Bildningsväsendet har ordnaransvar för skoltransporterna och transporterna måste fungera trots transportavtalen har upphört.

En offentlig upphandlingsprocess om skoltransporter påbörjas genast. Under tiden som upphandlingsprocessen pågår sköts transporterna tillfälligt med direktupphandling. Rutterna sköts av Ampers Busstrafik, Wikströms Busstrafik och Hangö Trafik.

Eleverna har fått närmare information om skoltransporterna via Wilma.

Stor andel

Bildningsdirektör Tina Nordman säger att man inte kan gå in på orsakerna till att avtalet hävts. Men det är fråga om åtta av tjugosex rutter totalt, med andra ord nästan om en tredjedel.

– Allt som allt berörs 316 elever av arrangemangen, säger Nordman.

Inte heller bildningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP) kan gå närmare in på det konfidentiella ärendet.

– Det finns en grund. Avtal sägs inte upp i första taget, konstaterar hon.

Problematiskt

Finn Charters ingick ett avtal med staden för två år sedan. Avtalet hade ett optionsår som avbröts nu.

VN har tidigare skrivit om företaget som varit utsatt för klagomål, bland annat har det påståtts att bolaget kört utan alla behövliga trafiklov och under oregelbundna tider.

I somras sökte skatteverket bolaget i konkurs på grund av skatteskulder. Det kunde man dock enligt tidningen Etelä-Uusimaa (19.8) undvika tack vare en betalningsplan.

Till VN sade företagaren Kai Viinikka i augusti att sade han och hans anställda varit utsatta för personpåhopp, hot och sabotage. VN har inte lyckats nå företagaren för en kommentar.

Rutt A1: Persböle–Pojo (Ampers Busstrafik)

Rutt B1: Antskog–Fiskars–Pojo (Wikströms Busstrafik)

Rutt D1: Klinkbacka–Sjösäng–Billnäs–Karis (Ampers Busstrafik)

Rutt E1: Antby–Törvesbro–Karis+Bäljars-Svedja (Hangö Trafik)

Rutt F1: Svartå bruk–Bondby–Backgränd–Lövkulla–Karis (Ampers Busstrafik)

Rutt I1: Svartå st–Mjölbolsta–Åkerända–Osmundsböle–Prästgården–Karis-Ekenäs (Wikströms Busstrafik, på bussen står "Launokorpi")

Rutt N2: Hylta–Prästkulla–Tenala (Wikströms Busstrafik)

Rutt X1: Norrby–Vestervik–Gammelboda–Ekenäs (Hangö Trafik)

Mer läsning