Över 1 600 vill utreda tillbyggnad av Hagahemmet

I mars–april började den här trion – Ingmar Asplund, Isa Forsbäck och Mikael Borgman – samla namn för en tillbyggnad och renovering av Hagahemmet. Bild: Wilhelm Lindgren

Man hoppades att omkring 500 personer skulle ge sitt stöd för invånarinitiativet som syftar till att utreda en tillbyggnad och renovering av Hagahemmet i Ekenäs. Tre gånger fler skrev på.

I månadsskiftet mars–april gick startskottet för att samla namn för ett invånarinitiativ för att utreda en tillbyggnad och renovering av äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs.Responsen var otrolig – Mikael...