Över 100 coronarelaterade klagomål till JO

Riksdagens justitieombudsman har tagit emot ett flertal klagomål från finländarna om anordnandet av skollunch under undantagstillståndet. Bild: Erik Sandström/SPT

Städernas och kommunernas anordnande av skollunch har gett upphov till ett flertal klagomål, meddelar riksdagens justitieombudsman.

Riksdagens justitieombudsman (JO) har hittills tagit emot över hundra olika coronarelaterade klagomål från finländarna.

Utöver dem har JO också på eget initiativ inlett flera utredningar beträffande coronaepidemin och undantagstillståndet. Exempelvis utreds stängningen av över 50 av Folkpensionsanstaltens kontor.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har beslutat att börja utreda två separata fall kopplade till isoleringen av Nyland. I det ena fallet handlar det om en person som polisen har avvisat vid Nylands gräns medan personen i fråga anser sig ha haft en giltig orsak att passera gränsen. Det andra fallet handlar om polisens sätt att övervaka övrig begränsning av rörelsefriheten på andra ställen än vid landskapsgränsen.

Jääskeläinen har också på eget initiativ inlett en utredning om polisens bötfällningspraxis i samband med övervakningen av rörelsebegränsningarna.

Som följd av ett klagomål har biträdande justitieombudsman Maija Sakslin begärt en utredning av Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Fallet gäller HUS:s beslut om att begränsa närvarorätten vid förlossningssjukhusen.

Bland klagomålen finns också flera fall som handlar om städernas och kommunernas anordnande av skollunch i samband med undantagstillståndet.

Mer läsning