Över 100 000 fler sysselsatta jämfört med i fjol

I augusti var antalet arbetslösa arbetssökande 49 000 färre än året innan. Bild: Vilhelmina Öhman/SPT

I augusti var antalet sysselsatta 2,6 procentenheter högre än vid samma tid i fjol, meddelar Statistikcentralen.

I augusti var 104 000 fler personer i Finland sysselsatta jämfört med i augusti i fjol. Det visar Statistikcentralens färska siffror. Felmarginalen är 32 000 personer.

Antalet sysselsatta kvinnor var 59 000 fler, medan antalet sysselsatta män ökat med 44 000 sedan i fjol.

Andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar ökade med 2,6 procentenheter, och var nu 74,2 procent.

33 000 färre arbetslösa

Enligt Statistikcentralen var antalet arbetslösa i augusti 179 000, med en felmarginal på 22 000 personer.

Majoriteten av de arbetslösa var män, 98 000 personer.

Det totala antalet arbetslösa var nu 33 000 färre än i augusti i fjol.

Antalet arbetslösa av hela arbetskraften var nu 6,5 procent, vilket är 1,4 procentenheter lägre än i fjol.

49 000 färre arbetssökande

Arbets- och näringsministeriet har egen statistik som bygger på arbetsförmedlingen vid Arbets- och näringsbyråerna.

Där statistikfördes 281 000 personer som arbetslösa arbetssökande i augusti. Det är 49 000 färre än året innan.

De områden där arbetslösheten minskade mest var Österbotten, där arbetslösheten minskade med 30 procent, Södra Österbotten med 24 procent och Birkaland med 23 procent.

Arbetslösheten sjönk minst i Kajanaland, där arbetslösheten endast minskade med 8 procent. Därefter kommer Mellersta Finland med 9 procent och därefter både Tavastehus och Nyland, där arbetslösheten minskade med 10 procent.

I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade 25 000 personer, vilket var 36 000 färre än året innan.

I augusti anmäldes 90 000 nya lediga jobb. Det var 35 000 jobb fler än året innan.

Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I ministeriets statistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. Även heltidspermitterade räknas till de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in.

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna.

Statistikcentralens undersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Källa: Ministeriet