Östra hamnen blir lite renare

Suger skräp. Seabin-apparaten monteras på en pontonbrygga för att den ska kunna röra sig längs med vattenytan. Niklas Lindström sköter installationen medan Per-Erik Österlund hjälper till. Bild: Kristoffer Nöjd

Östra hamnen har som en av de första marinorna i Finland fått en eldriven skräpsamlare av australiensisk tillverkning.

Det ser lite ut som när vattnet virvlar ner i silen i handfatet när skräpsamlaren Seabin körs i gång. Men "silen" är betydligt större och rör sig enligt vattenytan. Uppsamlingskapaciteten är 1,5 kilo skräp om dagen vilket blir drygt ett halvt ton på en teoretisk årsnivå. Det förutsätter givetvis öppet vatten året om.

Skräpet samlas i en nätpåse som måste tömmas efter hand.

– Vi kan ha upp till 200 båtar och därtill kommer båtarna från Östersjö port. Allt skräp blåser vanligtvis in hit. Det är här skräpet samlas, i synnerhet efter regattan, säger hamnkapten Oscar Cavonius.

Mest är det fråga om cigarettfimpar, plastflaskor och aluminiumburkar.

– Fimparna är värst och för många tycks tröskeln att kasta dem i havet vara låg, säger Susanna Sandberg som är administrativ chef på HSF Marine.

Via tävling

Till HSF Marine som sköter gästhamnsverksamheten i Östra hamnen kom apparaten efter att man lämnade in en ansökan till Wärtsilä som är partner i det globala Seabin-projektet som en del av Finland 100-firandet.

– Att köpa en Seabin skulle kosta omkring 3 000 euro och jag tror att kön är ganska lång, Anselm Luoma på Wärtsilä.

Övriga städer med Seabins är Vasa, Åbo och Helsingfors. Motiveringen till donationen var att Östra hamnen hör till de största i Finland och mest strategiskt placerade.

– Det är möjligt att vi skaffar fler om det visar sig att den fungerar bra. Vi har ett stort område att hålla rent. Det är inte bara bryggorna som ska hållas fina, vi städar vattnet också. Det är mycket jobb, säger Cavonius.